TORTYRMÄSTARE


FÖR ATT FÅ KUNNA HA ETT YRKE SÅ MÅSTE MAN INNAN MAN NÅTT
NIVÅ 3 PÅ MAGISKAYRKEN OCH 2 PÅ VANLIGA HA LÄROMÄSTARE
SOM FYSISKT FINNS PÅ OMRÅDET

Magiyrken: magiker, präster och shamaner
Vanliga yrken: helare, alkemist och tortyrmästare


Där andra ser motstånd, ser du en väg. Där andra ger upp, fortsätter du. Där andra stoiskt håller tyst, lyssnar du. Med tid och smärta får du alla som korsar din väg att berätta sina innersta hemligheter för dig. Du trumfar deras murar och skär lika djupt i deras kött som i deras själ.
Tortyrmästarna är fruktade av en anledning och vanligt folk undviker helst deras närhet. De styrande hyllar er som en aktad yrkesgrupp, nödvändig vid alla hov även om somliga skulle önska att ni höll er till tortyrhålorna. En tortyrmästare vet dock att för att få fram svaren kan alla tillfällen användas. En fin tillställning med sång och dans kan ge lika mycket information som stål och blod.

OFF: Som tortyrmästare har du förmågan att genom tortyr få fram svar från dina offer. Antalet frågor och svar som du kan få ställa beror på vilken grad du innehar inom yrket (1-5). På lägre nivåer kommer ditt offer ta skada men ju högre du vandrar ju skickligare blir du att tillfoga smärta utan att ge fysisk skada. För att ha möjligheten att tortera någon krävs att du har tillgång till någon typ av tortyrredskap vilket är upp till dig att själv besluta vad du använder.

OBS tänk på att detta kan vara en jobbig och stressande scen för motspelaren så var hela tiden vaksam och fråga om motspelaren är ok med spelet.

Att avancera som Tortyrmästare

För att avancera som tortyrmästare samlas de som praktiserar yrket och tre av dessa väljs ut som Smärtans råd, oftast de som är närvarande med högst grad (och förslagsvis, de som inte kan avancera detta lajv). Därefter får de församlade torterarna presentera vad de åstadkommit inför rådet som på en poängskala värderar ditt bidrag till det akademiska fältet. Du kan antingen berätta om dina dåd som torterare, överräcka en studie kring ett ämne som din roll gjort eller liknande handlingar i smärtans tjänst. Rådet bestämmer sedan vad de anser din prestation vara värd och skriver ned detta med en motivering.

Rent inlajv skickas detta iväg till lämplig inrättning men OFF går dokumentet till ARR som sedan bestämmer huruvida din roll avancerar inom yrket.

Beroende på hur väl du presterar får du efter lajvet välja att till nästa lajv;

-Välja en ny förmåga, på en nivå du behärskar
-Öka i grad
-Att öka i Grad ger dig alltid möjlighet att välja en förmåga på den nya graden.

Att vara Smärtans råd

Att vara Rådsmedlem är både ett IN- och OFF-ansvar. På lajvet kommer det att finnas en bok där skeendet från Smärtans råd kommer att skrivas ned. De roller som presenteras inför Rådet skall få sina namn nedtecknade, berätta om vad de åstadkommit och huruvida de önskar avancera en förmåga, lära sig något nytt eller öka i grad. Därefter får varje Rådsmedlem värdera prestationen på en skala från 1-3 (Vilket betyder att en person kan få 3-9poäng) och en motivation om vad de tycker att rollen förtjänar. Denna bok lämnas sedan in till ARR efter lajvet som utifrån Rådets rekommendation ger de berörda spelarna möjlighet att avancera eller inte.

Som Rådsmedlem kan du inte själv avancera detta lajv.
1a Graden, Tortyrlärling

Detta är någon som precis börjat vandra smärtans väg. De är grova i sin hantering av verktyg och på sitt egna vis, skräckinjagande att möta. Där en erfaren tortyrmästare bara behöver tillfoga minimal skada, så är lärlingen klumpig och kan åstadkomma sådan skada att det kanske aldrig går att läka. Inte så sällan används de unga och ivriga tortyrlärlingarna som hot mot sturska offer.

Yrkesförmåga: Tortyr
Denna förmåga får alla tortyrmästare automatiskt. Du kan under tortyr med lämpliga redskap få ett sanningsenligt svar på 1 fråga per KP-skada som du tillfogar. Var alltid uppmärksam på din motspelare. Är ni osäkra på hur ni ska spela ut scenen, gå OFF och diskutera igenom det. Det går också alltid bra att ställa sig utom synhåll för andra deltagare och bjuda på lite smärtfyllda skrik.

De som blir torterade ger FULLSTÄNDIGA svar på frågan. Era roller blir torterade och kommer inte haka upp sig på semantik eller enbart svara på den exakta frågan. Bjud på er själva!

Subtil förhörsmetod
Detta är en förmåga som avancerar tillsammans med tortyrmästarens grad. Tortyrmästarna kan ställa sin gradnivå i frågor per dag utan att använda verktyg eller tillfoga KP-skada. Detta spelas ut som att tortyrmästaren ställer en exakt formulerad fråga eller på annat vis lyckas använda en persons överraskning eller förvirring till att få dem att ge ett sanningsenligt svar. Detta är ingen magisk förmåga och inte heller tortyr. Tortyrmästaren använder sin sociala grace för att lirka ut svar ur en person. Personen som blir drabbad uppfattar inte att de gjort något mot sin vilja men kan skämmas efter att de berättat svaret och kanske be tortyrmästaren att inte berätta det vidare. Den som blir utsatt uppfattar alltså inte att tortyrmästaren använt en förmåga.
Säg “Yrkesförmåga; Du måste nu svara sanningsenligt på min fråga och du kommer tro att du svarat av fri vilja”, varpå du ställer din fråga.

Exakt knock
Tortyrmästaren vet precis hur denna ska använda sina händer för att få någon att bli medvetslös. Du rör vid en person och säger “Yrkesförmåga: Knock. Du svimmar och glömmer det som hänt de närmaste 5 minuterna.” Du behöver inget boffervapen för att göra detta och behöver inte smyga dig på ditt offer, utan kan göra denna förmåga ansikte mot ansikte.
Kan användas baserat på din gradnivå per dag.


2a Graden, Specialist

2a gradens tortyrmästare är specialister. De har förfinat sina förmågor och gör inte lika många misstag som den entusiastiska nybörjaren. Här börjar de kanske finna en särskild nyans av tortyr de föredrar eller än viktigare, ett särskilt offer. Många tortyrmästare har en favoritvarelse som de älskar att tortera och det brukar etablera sig hos dessa specialister. En 2a gradens tortyrmästare lär sig också att lägga om de sår de tillfogar. Inte lika effektivt som en helare men gott nog för att de ska kunna tortera samma fånge, redan samma kväll.

Yrkesförmåga: Tortyr
Förmågan utökas till 2 frågor per KP.

Specialisering
Din tortyrmästare är specialiserad på att tortera en särskild sorts varelse. Välj en av raserna från hemsidan (Skogsalv, khapul, högalv etc) som blir knuten till denna förmåga. Du får nu ställa 2 extra frågor till den rasen per KP.

Helning
Tortyrmästaren kan förbinda skador och påbörja en persons helningstid på 6 timmar. Detta kräver bandage.

Antal deltagare
-På kommande Lajv-

123


Kommande Lajv
Höstfrost

22/08 - 25/08

Priser:
14-99 år: 850
8-13 år: 425
0-7 år: 0kr

Vid anmälan 0-7 år
Skriv yrke "BARN"

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/6 -24 för gruppintrig


Boende i hus
Maila till
boende@skymningssagor.com

Incheck startar:
21/8 -24
kl 15:00
Obligatoriskt infomöte:
21/8 -24
kl 21:00
Lajv start:
22/8 -24
kl 05:00

Lajvet Slutar:
25/8 -24
kl 01:00

Utcheck
25/8 - 24
Öppnar 10:00
Stänger 13:00


Bankgiro
5450-8742Årets Lajv

Höstlajv 2024
22/08 - 25/08Lajv 2025

Vårlajv 2025
28/05 - 01/06

Höstlajv 2025
21/08 - 24/08Kontakta oss

Mail:
arr@skymningssagor.com

Facebook:
Klicka här

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2020 LARP Dreams AB