HANDELSSPELKRAV

För att kunna spela dessa spel måste man ansöka hos arr, detta görs på arr@skymningssagor.com Man måste ha ett Sigill som registreras hos banken och då tilldelas man en bankbok som MÅSTE lämnas in efter lajvet (du har möjlighet att ta med egen bok men även denna måste lämnas in till arr efter lajvet) Som del av att man ansöker om att vara del av detta spel så tillkommer det inlajv krav i vissa fall som intriger i andra som uppgifter att lösa, om dessa inte uppfylls kommer det leda till negativa konsekvenser och på sikt kanske gruppens undergång (den del som är utanför lajvet)

Handelskontrakt

(OBS! GÅR EJ ATT STJÄLA)

Det finns handelskontrakt på lajvet dessa är dokument som bevisar att en roll eller grupp har tillgång till en viss vara. Varje kontrakt har ett Briggvärde som kommer stå på kontrakten och är det värdet som varan har i Brigg samt kvaliteten på varan. De personer som vill vara del av handelsspelet måste kontakta arrangörer på arr@skymningssagor.com . Vissa grupper kan tilldelas kontrakt även om de inte bett om det för att kunna hålla igång spelet. Briggvärdet är ett ungefärligt värde för att ge indikation på vad en vara är värd för att förenkla förhandlingar. OBS En vara är dock enbart värt det någon är redo att betala för den. Handels kontrakt har ett sigill på sig som symboliserar ägaren, alla handelshus måste ha ett eget sigill (mer om detta längre ner) har du inte ett sigill kommer det sitta ett neutralt sigill på dokumentet.

Handel utanför lajvet.

De grupper eller personer som har kontakter och kunskaper om handel på andra platser än området runt Brigg kommer få information om dessa platser och vilka varor som är dyra, normalpris och billiga. Gruppen kommer inte få ett exakt värde bara vilka varor som det efterfrågas i regionen. Exempel: Handelshuset Silverliljan har kontakter i staden Sierra, och får informationen att i staden är priset på virke och pälsar högt och siden lågt. De kan sedan chansa att köpa pälsar i Brigg för att sedan sälja i Sierra och får då ett riktigt värde på vad pälsar säljs för i Sierra, med erfarenhet kan spelarna lära sig vilka varor som är värda att köpa och till vilket pris.

Bank

Som en del av handelsspelet kommer det finnas en bank där man kan ta lån, och skapa en bankbok. En bankbok är en bok som visar saldot av de pengar som gruppen förfogar över genom banken och som kan föras över mellan spelare genom att kontakta banken för att göra en överföring. För att få skapa en bankbok måste man ha ett eget sigill som kommer registreras hos banken, finns inga krav på hur ett sigill skall se ut men det kommer bara att gå att registerna ett sigill av en typ, så två grupper kan inte ha samma sigill. Alla officiella dokument, handelsavtal överförande av handelkontrakt måste signeras med en signatur och ett sigill.

Banknota

(OBS! GÅR ATT STJÄLA)

Det går att ta ut banknotor från banken detta är ett papper som det står ett värde på tex 5 guldmynt och har bankens sigill på sig. Dessa motsvarar en check och är värd den summa som framgår, dessa kan handlas med på samma sätt som mynt

Resurser och trupper

De grupper som vill leda trupper som inte finns med på lajvet. Kan ansöka om detta och om det godkänns kommer de tilldelas ett dokument där det framgår att de har tillgång till tex 50 riddare, dessa riddare kan sedan hyras ut för uppdrag utanför lajvet. Med trupper kommer också krav på resurser och löner vilket medför att om en deltagare vill vara överhuvud till tex ett adelshus medför detta krav på spelaren. Du kan dock fortfarande vara högt uppsatt inom en organisation utan att ha tillgång till dess trupper, men kan då inte heller besluta att skicka dem på uppdrag. OBS dessa trupper kan inte föras till området, utan kan användas enbart för strategispelet. De är med andra ord inte till för att hota folk på plats, om det inte är två spelare i strategispelet som hotar varandra på hemma plan.

Strategi spel

Det kommer finnas ett strategi spel utanför lajvet för större organisationer och grupper (inte inlajv stora utan off lajv stora) ett spel där man genom att klara intriger och uppdrag på området stärker sin position offlajv. Detta är ett långsamt spel som ska utveckla sig över lång tid, så inte något som löser sig under ett lajv. Tex en konflikt över ett litet landområde kan löpa över flera år med flera intriger inlajv som måste lösas för att konflikten skall få ett slut,

Exempel 1: handelshus Gyllenros vill stärka handeln i området runt Sierra, för detta behöver de 50 riddare, de sluter ett avtal med Adelshuset Stål och får dessa trupper. Genom att klara sitt uppdrag så kommer det efter detta ha bättre priser i regionen.

Exempel 2: Riddar Ordern Grå Gripen ligger i krig med Adelshuset Blod gällande ett visst område, genom att rekrytera trupper på området så stärker de sin position i kriget och lyckas vinna ett slag, om de inte lyckas hitta trupper så kommer de förlora slaget.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

123


Kommande Lajv
Höstfrost

22/08 - 25/08

Priser:
14-99 år: 850
8-13 år: 425
0-7 år: 0kr

Vid anmälan 0-7 år
Skriv yrke "BARN"

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/6 -24 för gruppintrig


Boende i hus
Maila till
boende@skymningssagor.com

Incheck startar:
21/8 -24
kl 15:00
Obligatoriskt infomöte:
21/8 -24
kl 21:00
Lajv start:
22/8 -24
kl 05:00

Lajvet Slutar:
25/8 -24
kl 01:00

Utcheck
25/8 - 24
Öppnar 10:00
Stänger 13:00


Bankgiro
5450-8742Årets Lajv

Höstlajv 2024
22/08 - 25/08Lajv 2025

Vårlajv 2025
28/05 - 01/06

Höstlajv 2025
21/08 - 24/08Kontakta oss

Mail:
arr@skymningssagor.com

Facebook:
Klicka här

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2020 LARP Dreams AB