ALVER
Skuggalver

Beskrivning:

Skuggalver, underjordens alver. De bygger sina hem i djupa grottor där de lever, andas och intrigerar. Skuggalver är i grunden själviska och inte ens en skuggalv litar på en annan skuggalv. Till skillnad från andra alver som inte lägger vikt vid kön så är drow samhället ett matriarkat vilket innebär att en kvinna alltid är värd mer än en man av samma sociala ställning. Skuggalverna är Lits dyrkare och hela deras samhälle är uppbyggt kring denna guddom. Undantaget är de måndyrkande skuggalverna som lämnat underjorden och valt att vandra under sin gudinnas strålar på ytan.

Ålder

Rasen kan bli upp till ca 800 år gammal, spelbar max ålder är 300år

Uppträdande:

Skuggalver är föraktfulla, paranoida och manipulativa. Deras världssyn är byggd på social status och makt och det är även hur de värderar alla andra, oavsett ras. I skuggalvernas städer finns inga lagar och regler, det enda som skyddar en individ är risken för vedergällning eller hur väl du kan driva din sak inför prästinnorna. Svaghet skall utnyttjas och ett tecken på styrka är att använda andra.

Utseende samt klädsel:

Skuggalver har svart hud och vitt hår, det finns undantagsfall där en skuggalv har en annan färg på håret, detta är dock ovanligt och en följd av att de har en förfader av en annan alvras. Skuggalver tycker om vackra kläder oftast svarta men färger visar på rikedom och makt då det är väldigt ovanligt i underjorden.

Förmågor:

Skuggalvsmagiker som vandrar de Mörka magivägarna, vandrar med fördel (2ggr/3 lajv) I skuggalvs samhället är det främst män som blir magiker och de lyder fortfarande under de kvinnliga prästinnorna.

Skuggalvprästinnor som är knutna till Lit vandrar med fördel (2 ggr/3 lajv)

Skuggalvkemister som fokuserar på gift och skada vandrar med fördel (2ggr/3lajv)

Skuggalver är som alla alver immuna mot sjukdomar och infektioner men inte mot gift.

Nackdelar:

Skuggalver kan inte lära sig de ljusa magiskolorna.
Skuggalvprästinnor är bundna till Lit om de inte visar tillräcklig vördnad kan de över en natt förlora sina gudagåvor.
Under dygnets ljusa timmar kostar all drowmagi 1 extra mana.

Krav på utrustning:

Alvöron, vitt hår och svart hud

KP:2

Off information:

Boende: skogen, offen

Grupperingar: De raser som får ingå i samma grupp är primärt enbart skuggalver, kan ha fotsoldater som är människor, svartblod och bergstroll

Antal deltagare
-På kommande Lajv-

123


Kommande Lajv
Höstfrost

22/08 - 25/08

Priser:
14-99 år: 850
8-13 år: 425
0-7 år: 0kr

Vid anmälan 0-7 år
Skriv yrke "BARN"

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/6 -24 för gruppintrig


Boende i hus
Maila till
boende@skymningssagor.com

Incheck startar:
21/8 -24
kl 15:00
Obligatoriskt infomöte:
21/8 -24
kl 21:00
Lajv start:
22/8 -24
kl 05:00

Lajvet Slutar:
25/8 -24
kl 01:00

Utcheck
25/8 - 24
Öppnar 10:00
Stänger 13:00


Bankgiro
5450-8742Årets Lajv

Höstlajv 2024
22/08 - 25/08Lajv 2025

Vårlajv 2025
28/05 - 01/06

Höstlajv 2025
21/08 - 24/08Kontakta oss

Mail:
arr@skymningssagor.com

Facebook:
Klicka här

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2020 LARP Dreams AB