REGLERPraktiska reglerNybörjartolerans

Vi har nybörjartolerans på lajvet, det innebär inte att det är ett nybörjarlajv, utan att vi gärna tar emot och hjälper nybörjare tillrätta och har överseende med de saker som lätt kan glömmas som ny.

Åldersgräns

Alla oavsett ålder är välkomna! Men åldersregler finns för vapenbärande roller.

Nykterhet - Alkohol och drogfritt arrangermang

Detta gäller även innan lajvet startar, så befinner man sig på området innan så får man EJ förtära alkoholhaltiga drycker eller bruka droger.
Deltagare förväntas vara nyktra på lajvområdet (ej under alkohol eller andra substansers påverkan).
Arrangör förbehåller sig rätten att kunna be deltagare visa sin packning och kräva av deltagare att blåsa för att mäta alkoholhalten i alkoholsmätare.
Om alkohol då hittas, man blåser positivt eller att man nekar till att blåsa, så har arrangörerna rätt att avvisa personen/personerna från området med omedelbar verkan, samt att man då blir svartlistad från framtida lajv i kampanjen.

Eld

Eldning får enbart ske i av arrangören godkänd eldstad.
Öppen låga får ej bäras runt i skog/bevuxet område (exempelvis fackla).
Fimpar och brandfarliga tobacksrester ska omhändertas av brukaren.


Städning

Efter lajvet skall lägerplats eller övernattningsplats städas så att inga spår finns kvar av att någon bott där. Lägerplatser skall kontrolleras och godkännas av arrangör eller funktionär innan ni får lämna området.

Speltid och sömn

Lajvet pågår under dygnets samtliga tjugofyra timmar, så vill du inte bli störd under nattens timmar så rekommenderar vi arrangörer att du väljer sova på offområdet eller med annan sovlösning utanför.

Läger, Tält och Packning frid?

Lägerfrid:
Lajvet har inte lägerfrid så strid kan ske i läger dygnets alla timmar. Vill du inte bli störd i din nattsömn se reglerna om “Speltid och sömn”.

Tält och husfrid
finns bara om Off runa märker tältet/dörren. Pryder denna symbol ett tält, gå inte in. (PS intrigföremål får ALDRIG gömmas bakom OFF-runa. (Läs mer om offruna längre ner).

Packningsfrid
gäller om behållare, väska, pung etc märkts med OFF-runan. Tänk på att aldrig tippa ut en annan lajvares grejer ur dess behållare då detta är dålig lajvsed.

Diskriminering

Vi arbetar för att alla oavsett bakgrund skall känna sig välkomna på våra arrangemang. Därför är det av strängeligen vikt att ingen som kommer i kontakt med detta arrangemang blir diskriminerad pga av sin kön, sexuell läggning, handikapp, religion eller andra attribut kopplade till världen utanför lajvets spelvärld.

Givetvis finns det IN - game diskriminering och konflikter i spel men dessa är mot och mellan raserna/religionerna/roller etc i spel och ska ej utnyttjas för OFF diskriminering av spelaren som individ.

Alla brott mot detta vill arrangörerna bli varse om och vid upprepade eller grova brott mot denna regel så har arrangörerna rätt att avvisa personen/personerna från området med omedelbar verkan.

Stöld i spel

Roller får stjäla vissa föremål som arrangemanget ger ut. Dessa rekvisita är för lajvet särskilda: Mynt, Banknotor, Ädelstenar och vissa föremål som har band (se mer om dessa under rubriken Bandade föremål, obs guldband får inte stjälas). All annan stöld av personlig utrustning följer Svensk lag.

Klädkrav

Vårt lajv utspelar sig i en medeltida fantasy miljö där lämplig kostym styrs av ditt val av kultur, folkslag, samhällsroll och annat du kan finna i världstexterna. Vi önskar att ni som deltagare deltar i den gemensamma illusionen och inlevelsen efter bästa förmåga. Vi har inte några krav på historisk korrekthet men ser att spelare undviker moderna kläder såsom synligt moderna färger och material.

Exempel: Du behöver inte ha korrekta medeltidsskor, det är ok med ett par neutrala skinnskor istället (men kolla så skosnöret inte skiner i neonfärg). Lämna gympadojorna i bilen!

Försäljning på området

Försäljning eller organiserad utskänkning av varor som går att förtära är ej tillåtet varken på eller invid lajvområdet utan skriven, specifik tillåtelse av arrangörsgruppen för lajvet. Andra typer av varor i mindre omfattning får säljas så länge arr är informerade.

Betalning/Återbetalning

Betalning sker till Bg: 5450-8742 (Skriv ert referensnummer som ni får medskickat i ert mail vid anmälan)

- Barn upp till 7 år åker gratis på lajvet.
- Vid avanmälan fram till intrigstop får man tillbaka anmälningsavgiften.
- Vid avanmälan från intrigstop och framåt så görs inga återbetalningar. Så har man anmält sig och ännu inte betalt och man sen avanmäler sig efter intrigstopp så måste man fortfarande betala för lajvet, oavsett om man åker eller ej.


SPELREGLER & FÖRHÅLLNINGSSÄTTI sagans värld har vi alla rätt att spela det vi vill inom spelets regler och fiktion. Vem du är utanför lajvet ska inte hindra dig att spela en roll. Det finns dock regler och förhållningssätt vilka finns till för allas trivsel. Den första och viktigaste av dessa är:

“Ha kul. Bjud på dig själv. Bjud in!”

Att gå OFF

Det allmänna begreppet vi använder för det som sker som inte är i spel är OFF. Att gå off är alltså att du inte befinner dig i spel, eller förmedlar information som spelaren behöver om vår verkliga väg.

Du har alltid möjlighet att gå off och detta görs genom att du säger “OFF”. En vanlig tradition är att du höjer en knuten näve över huvudet för förtydliga att din roll är OFF.

Var ej rädd för använda OFFánde för vara tydlig, men tänk också på att det är god lajvsed att inte “offa” på allmän spelplats om du inte behöver. Dra undan den du vill förmedla OFF info till ett lämpligt hörn, tala inte högre än du behöver. Tänk på att inte störa andras spelupplevelse mer än du behöver. Men låt inte detta stoppa dig att faktiskt gå OFF om behovet sådant är.

Två bra principer för OFF är: “Snabbt in snabbt ut!” samt “Ju färre som behöver bryta sin inlevelse desto bättre”.

Offrunan

Denna runa är den universella OFF-runan som använts i lajvsverige många decennier. Runan anvisar att det den döljer inte är med i spel. Runan förekommer vanligtvis på tältdörrar, ryggsäckar, väskor och pungar där lajvare förvarar saker som skulle vara spelstörande att se för sina medspelare. Vanliga sätt är att visa up offrunan är genom: brodera, rita med märkpenna, lacka, etc.
Observera att du aldrig får gömma ett intrigföremål eller annat spelkritiskt bakom en offruna.

Att tona ner spel

Allt spel är inte för alla. Ibland känner man spel är för mycket för vad du OFF orkar med eller bara helt enkelt inte är intresserad av den slags spel. För förmedla detta till dina meddeltagare utan direkt bryta scenen med ett OFF så kan du använda tekniken: EASE
Hör du en meddeltagare säga EASE så respektera att den tycker spelet är för mycket, för våldsamt eller för tufft för vad den vill ha. Tona då ner det du gör.

En annan mindre drastisk men klassisk lajvsed för tona ner spel är också att om någon är passiv mot ditt bemötande (Tittar bort, inte reagerar) så tona ner spelet mot den, medan om personen bemöter genom kämpa mot, käfta tillbaka, stirra på dig med arga blickar etc, vill den du fortsätter.

En bra princip för om du ska tona upp eller ner ditt spel är: “Läs din medspelare”.

Ny roll

Om du tidigare åkt på lajvet som en annan roll/karaktär och sen väljer att byta till en ny, så är en regel att kan din nya roll inte får ha någon typ av relation eller kännedom om den gamla rollen. Inget från den gamla rollen övergår på något vis till den nya rollen. En ny roll ska verkligen vara en ny roll.
Vi uppmuntrar också att du ej använder en redan använd kostym till en ny roll om möjligt för undvika missförstånd.

Dubbelroll

Är endast ok om den ena rollen är en sminkroll. Din sekundärroll får enbart vara en passiv åskådare och det denna upplever vet inte huvudrollen om.

Exempelvis om du spelar en nattaktiv sminkroll på kvällen som primärroll men som sekundärroll har du en dagsaktiv passiv roll utan smink.

Bandade föremål (Lila, blå, guld, vitt/silver)

På arrangemanget finns föremål med knutna band i olika färger. Dess föremål är av särskild betydelse för intriger i spelet.

Grön - är intrigföremål gällande barnintriger (Dessa skall inte röras om man hittar dem som vuxen)
Lila - är det allmänna bandet för intrigföremål.
Blå - är magiska intrigföremål särskilt viktiga för magiroller.
Guld - Rollbindande intrigföremål. Om du tar ett guldbandat föremål till arrangör eller funktionär får du behålla det efter lajvet. (bandet tas av och föremålet tillfaller den som bär det)
Silver - är Silver föremålett föremål gjort av silver
Vit - är heliga föremål vilka är särskilt effektiva och skadar odöda, demoner och andra sattyg.
Svart - är föremål över vilka det vilar en förbannelse, kan skada vissa speciella ljusa varelser.

Lava kula som bärs runt halsen

Vit: Person som bär på en välsignelse av sin gud - Ses bara av präster
Svart: Personen bär på en förbannelse

Magiska Föremål & Artefakter

På lajvet finns magiska föremål, artefakter och reliker. Alla sådana kontrolleras och godkännas av arrangör. Alla sådana är bandmarkerade efter lajvets Bandregler du kan läsa om mer under rubriken “Bandade föremål”. Av den anledningen får ni som deltagare inte ta med er egna föremål med magiska egenskaper.
Exempel är klot med rollens känslor, ett gammalt smycke med en släktings själ eller motsvarande. Ska sådana föremål finnas måste de också kunna stjälas och därmed bandas, vilket betyder att de måste godkännas av arrangörerna innan lajvet. Om du har en idé på ett sådant föremål, hör då av dig till arrangörerna för diskussion och eventuellt godkännande. Om ditt föremål blir godkänt så kom då ihåg att ENBART använda föremål du kan tänka dig att bli av med. Skulle föremålet bli stulet inlajv så kommer du inte att få ta med det hem efter lajvets slut.
Det är enbart föremål som är godkända och uppmärkta av arrangörerna som har magiska egenskaper.
Alla större artefakter som finns på lajvet kommer att presenteras här på hemsidan med bild och beskrivning. Detta för att undvika förvirring om vad som faktiskt finns i omlopp.

Sjukdomsspel

På lajvet kommer det finnas in game sjukdomar din roll kan bli smittad av. Dessa sjukdomar representeras av ett grönt laminerat kort med sjukdomens namn och effekt.

Dessa kort kommer tilldelas vissa roller vid spelstart av arrangör.
Vissa in game-sjukdomar smittar och andra inte.
Du kan få sjukdom i mat och dryck, men även lämnas i din hand beroende på hur smittan sprids.
Om du får ett sådant kort framräckt till dig av en annan spelare är du smittad och du bör spela på detta. Man får inte ge bort detta kort förrän man blivit botad av en helare med rätt kunskapsnivå.
Har du blivit helad är kortet ur spel och du skall lämna in detta på offen.
Om du inte blivit botad dagen efter du blev smittad så ska du ta dig ner till offen och hämta samma typ av kort från en arrangör. Dessa kan du senare använda för att smitta andra roller med samma sjukdom.

OBS! Kom ihåg! Behåll ditt smittokort, lämna ej bort det!

Obs obs. Hämta smittokort så tidigt på morgonen du kan så sjukdomen hålls i spel.

Två exempel på sjukdomsspel: Anna och Mia har fått löss mitt på dagen och spelar på att det kliar och allt är sämst, dem kan dock inte smitta andra än. Anna är beredd att gå till helaren och betala dyra mynt för en lusekur. Anna kan nu gå till offen och lämna in sitt lus-kort och hon har inte längre löss.

Mia har dock inte lika mycket mynt som Anna och har inte råd med lusekur än. Natten går och Mia vaknar morgonen efter och tar sig till offen. I offen får hon två nya lus-kort att smitta andra med. Hon möter Per och Peter på vägen och de lajvar mot varandra, Mia smittar då Per och Peter och ger dem varsit lus-kort och behåller ett själv. Mia kan nu inte smitta fler fören nästa morgon.

Magiregler

I vår värld finns besvärjande magi och inte bara ritual magi. Om en trollkunnig kastar en trollformel över dig så gör denne detta genom att först säga ordet “Magi”. Samtidigt som detta sker ska magikern göra en gest, tex pekar på individen för att visa vem magin ger effekt på. Efter detta säger den sin trollformelns (magins) namn och effekt. Den drabbade ska därefter bästa förmåga spela på denna trollformelns effekt så som den spelaren förstod att sin roll drabbas. (Missförstår spelaren din trollformel och du inte fick avsedd effekt gör inte en off-scen av det utan se det som magins krafter spelade dig ett spratt eller du misslyckades din formel).


Prövning
Vissa yrken som har en förmåga knuten till sig måste man för att kunna spela skaffa sig en läromästare på området, sedan spcificera dessa.
Vissa yrken med specialregler kan utveckla sin förmåga. För representera detta använder vi ett slags levelsystem där ju fler lajv du spelat din roll desto skickligare kommer den bli. På lajvet kommer det finnas möjlighet för din roll att att “Prövas”. Vid lyckad och genomförd prövning så kommer din rolls kunskapsnivå öka, och du får därmed tillgång till fler eller andra förmågor. Prövning sker normalt i takten en gång vart annat lajv. Yrken som för stunden finns i kampanjen som du kan Prövas i är följande:

Magiker/Trolldomskunnig
Präst
Schaman
Helare/doktor
Alkemist
Tortyrmästare


Giftspel

Gift fås i form av en laminerad lapp där giftets namn och effekt står. Denna kan sedan läggas vid dryck eller mat (under tallrick, knutet på stop etc). Om du får en sådan lapp i något du är påväg att förtära måste din roll äta eller dricka det trots att du ser lappen (tål du inte maten off så behöver du såklart inte ‘äta/dricka… men spela på det som du ätit det). Enda undantaget är du ser när lappen läggs vid din mugg eller mat.

KONFLIKT OCH STRIDSREGLER

Allmänt:
Strid på lajvet sker med så kallade boffervapen.
Blankstålsvapen är ej tillåtna under lajvet.
Skada mäts i KP (Kroppspoäng) Dessa är kopplat till vilken ras din roll är och vilken rustning den har. (Även viss magi och intrigföremål kan påverka.
Alla träffar ska spelas på som om de gör ont även om du har KP kvar.
Om du når noll (0) i KP är du nergjord och får ej strida utan att ha läkt (se läkning)
Slag mot huvudet och hals är inte tillåtet och dessa räknas inte som träff. (Olyckor händer dock så vi uppmuntrar stridande att bära hjälm ändå.)
Lägerfrid råder inte på området så strid kan ske i folks läger. Men undvik våldspel inför unga barn om möjligt.
Strid skall ej ske i närheten av öppen eld
Man får ej strida inne på värdshuset, vilket betyder att man får inte heller fly in i värdshusen för skydd om du deltar i en stridsscen.
Ni som strider är ansvariga för er stridsscen! Se över platsen du tänker slåss på så ni inte trampar sönder andra lajvares grejer när ni klampar omkring. Följ upp på strider OFF så ingen faktiskt blivit skadad på riktigt om du är osäker på om du råkat skada någon.
Handgemäng och slagsmålmed slag/sparkar såsom teaterslagsmål sker aldrig spontant utan bara genom i förväg planerade scener.

Barn under 14år och strid:
Inga barn under 14år får ha en vapenbärande roll, användning av vapen sker enbart innanför de träningsplater som kommer finnas på lajvet där barn kan få bruka vapen och sköld för träningsstrid.
Barnen får heller inte delta i lajvstrider på området. Undantag för detta finns om det är direkt arrangerat av arr i barnintrigsyfte förstås.

Reflexbandet:
Vi har en del deltagare som av olika anledningar absolut inte får utsättas för slag, puttar och annat fysiskt spel.Dessa deltagare bär därför ett reflexband på armen. Bärare av reflexband får under inga omständigheter utsättas för någon form av fysiskt konfliktspel (slag av boffervapen, pilar etc). De som sätter på sig dessa band får självklart inte söka upp strid och har de intrigföremål eller värdeföremål måste dessa lämnas över vid hot. Detta är inte något som man ska sätta på sig för att man inte vill ha strid utan enbart om man ABSOLUT inte klarar av strid på grund av fysiska orsaker. Bandet kommer vara tydligt off med syfte att det inte skall kunna misstolkas för inlajv dekorationer eller liknande.

Vapenregler

Allmänt:
Slag mot huvudet och hals är inte tillåtet och dessa räknas inte som träff. (Olyckor händer dock så vi uppmuntrar stridande att bära hjälm ändå.)

Alla vapen skall godkännas vid incheckningen och det sker en individuell bedömning av varje enskilt vapen och spelare.
En person får använda vapen som är sin längd +20, dock MAX 200cm. Dvs är du 160cm lång kan du inte slåss med ett vapen som är över 180cm. Detta gäller dock ej stavvapen, där det är en max-längd på 200cm oavsett längd.
Detta lajv använder KP system. (Läs mer om KP under Läkning).

Slag som träffar någon måste vara ordentliga träffar, trummar/duttar du på din motståndare med snabba små slag räknas detta endast som 1 träff, alltså 1 kp (om inte vapnet eller övriga regler säger annat).
Exempel på detta kan vara stavar, små lätta dolkar osv. Ta ett steg tillbaka och dela ut ordentliga träffar.

Båge:
En pil från pilbåge gör olika mycket skada beroende på vart den träffar.

Träffar pilen på mer betydande kroppsdelar gör det 2 KP: Torso/överkropp, Lår
Övriga kroppsdelar gör 1 KP: Axlar/Överarmar, Underarmar, Ben.

För husfridens skull, är du osäker, anta att den träffade en betydande kroppsdel.
Pilbåge får EJ användas i mörker, lägg undan pilbågar efter nattens inbrott.

Det är på detta lajv godkänt att använda bågar med dragstyrka på 26 pound eller under.

Alla pilar måste vara med vadderad Lajvspets och även dessa skall godkännas vid incheck (rund eller platt).
Skytten är ansvarig för att dennes pilar är säkra att skjutas.
Skadar du någon för att du inte gått genom att dina pilar är säkra gäller svensk lag.(Kolla alltid en pil innan du stoppar ner den i kogret igen.)

Armborst:
Vi arrangörer önskar ej att armborst förekommer på detta arrangemang så dessa är förbjudna.

Stickvapen:
Är förbjudet. Undantags: stomlösa dolkar (Snittdolkar).

Sköld:
En sköld får max ha höjd eller bredd om 90 cm och ska ha vadderade kanter.
Om man ställer upp i en sköldmur på flera än 5 personer så är det tillåtet att trycka/tackla sig igenom denna för att bryta muren. Självklart så måste detta ske med försiktighet, använd sunt förnuft. Tänk på att du själv kan göra dig illa om du inte vet hur och vart du ska tackla. Samt att många sköldar har en buckla av stål i mitten som gör ont.
Det är inte tillåtet att ta världens sprint, återigen, använd sunt förnuft.

Kastknivar:
Alla typer av kastvapen skall vara stomlösa (coreless).

Vapen med lägre ”dödlighet”:
Vapen som ej är lika effektiva/dödliga kan bli helt värdelösa (0kp) mot vissa typer av rustning.
Se rustningsregler nedan.
Exempel på dessa vapen är:
- Trästavar, Pinnar,
- Olika typer av boffer svaga kast-vapen som stenar, flaskor, kottar osv
- Kavel, baguette, fisk
- m.m.
- Använd sunt förnuft

Rustningsregler

Att förlora KP: Rustningens KP försvinner alltid först om du blir träffad, sedan börjar du ta av dina raspoäng eller andra KP du har till förfogande.
Det spelar INGEN roll vart du blir träffad, du tar först kp från rustningen och sen ras kp.

Delarna nedan ger följande effekter/kp.

Ringbrynja: +1 KP
Gambeson: +1 KP
Hjälm: Ger knockskydd (Plus vi uppmuntrar alltid hjälm av OFF säkerhetsskäl i strider)
Ringbrynjekrage/plåtkrage: Ger snittskydd

Hel och halvset av rustning:
Olika uppsättningar till rustning är uppdelat som ”halv, hel och komplett sett” och ger olika mängd kp och set bonusar.

Blandar man material går man in i kategorin för det svagaste materialet man bär enligt skalan
Mjukt läder> Hård Läder> Plåt


Använder du ett annat material som inte finns på i skalan ovan?
Kontakta: arr@skymningssagor.com, skriv i ämnesraden. "Material Rustning".OBS!: Gambeson och ringbrynja får bäras under rustning för komfort, har du tex en plåt harnesk över en gambeson så räknas det yttersta lagret till setet, i detta fall plåt harnesken.

Dem 6 delar som räknas för en uppsättning av rustning är:
1. Huvud
2. Axlar/Överarmar
3. Torso/överkropp
4. Underarmar
5. Lår
6. Ben

KP för rustning baseras på hur många kroppsdelar du täcker, och vilken typ av material du använder.

3 delar: Halv set
5 delar: Hel set
6 delar: Komplett set

Rustning

Läder
Halvt set: +1kp

Fullt set: +2kp

Komplett set: +2kp,

Set bonus:

-2h kortare läkartid (kan ej kombineras med avancerad läkarkonst av en helare

-Immunitet mot svaga vapenPlåt
Halvt set plåt: +1kp

Fullt set plåt: +3kp

Komplett set: +3kp,

Set bonus:

-2h kortare läkartid (kan ej kombineras med avancerad läkarkonst av en helare)

-Immunitet mot svaga vapenLäkning av skada

Varje ras har ett rasspecifikt antal KP (kroppspoäng) i grund. Ett slag drar av 1 KP, om du når noll (0) kroppspoäng är du satt ur stridbart skick och ska du uppsöka en helare för att läkning skall påbörjas. Har du blivit satt ur ett stridbart skick tar det 6 timmar att läka till full KP och innan du läkt 6h får du ej delta som stridande i stridsspel.

Vissa yrken har speciala förmågor och kan då korta ned läkningstiden, eller andra effekter vid helning. Läketiden kan minskas om du uppsöker en skicklig läkare eller helare (En spelare med hög nivå inom yrket).

En stridande som förlorat delar av sina KP, men inte har satts ur stridbart skick återfår sina KP i takt om ett KP per timme. Du behöver uppsöka en helare för att påbörja denna process.

Snittregler och rolldöd

Om en roll har blivit satt ur stridbart skick, så det finns möjlighet att snitta rollen för att permanent ta rollen ur spel.
All snittning måste sedan motiveras hos Arrangörerna eller av den som spelar den roll som blir snittad. En snittning går enbart igenom som godkänd hos ARR om det finns mycket goda spelbaserade grunder för denna.
Det är inte en godkänd anledning att dräpa någon bara för att din roll är god och den andre är ond, utan det måste finnas en väl formulerad orsak. Undantag finns för vissa roller, dessa blir dock informerade om detta när de väljer rollen.

Tänk på att döda någons roll kan vara mycket spelblockerande och direkt tråkigt så använd denna regel med förnuft.
Om en snittning godkänns så betyder detta även att det finns en allmän snitträtt på din roll resten av lajvet, samt lajvet därefter som ni deltar på.

Om någon ger order till en annan att snitta en karaktär, så är det den som ger ordern som de är snitt rätt på.

Knock

Man kan slå en annan roll medvetslös under detta lajv. För att göra detta ska man överraska en hjälmlös roll med hjalten/handtaget på ett knock godkänt vapen.
För att göra detta så ska man markera lätt på axeln med vapnet samt säger ordet “knock”.
Rollen blir då “knockad” och är medvetslös i minst ca 5 min (vill den knockade vara utslagen längre går det givetvis bra)
Den knockade rollen kommer att sakna minne om vad som skett under den tid den varit knockad, samt inte minnas vem som knockade en.

Observera att vissa yrken kan häva effekten av knock/minnesförlusten med luktsalt eller liknande.

OBS: Detta är inget du som spelare hittar på själv, utan man låser upp denna förmåga IN genom att t.ex öka i nivå inom olika yrken, tillverka själv med recept, m.m.

Användarvillkor

För att kunna anmäla sig till lajvet så måste man klicka i en check ruta där man godkänner användarvillkoren för arregemanget. Detta görs vid varje separat anmälan till varje lajv.
Klicka här för att se villkoren


Antal deltagare
-På kommande Lajv-

123


Kommande Lajv
Höstfrost

22/08 - 25/08

Priser:
14-99 år: 850
8-13 år: 425
0-7 år: 0kr

Vid anmälan 0-7 år
Skriv yrke "BARN"

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/6 -24 för gruppintrig


Boende i hus
Maila till
boende@skymningssagor.com

Incheck startar:
21/8 -24
kl 15:00
Obligatoriskt infomöte:
21/8 -24
kl 21:00
Lajv start:
22/8 -24
kl 05:00

Lajvet Slutar:
25/8 -24
kl 01:00

Utcheck
25/8 - 24
Öppnar 10:00
Stänger 13:00


Bankgiro
5450-8742Årets Lajv

Höstlajv 2024
22/08 - 25/08Lajv 2025

Vårlajv 2025
28/05 - 01/06

Höstlajv 2025
21/08 - 24/08Kontakta oss

Mail:
arr@skymningssagor.com

Facebook:
Klicka här

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2020 LARP Dreams AB
Fatal error captured:
Required parameter $query follows optional parameter $params
In: /customers/2/f/3/skymningssagor.com/httpd.www/core/database.class.php
Line: 65