PRÄSTINNOR & PRÄSTER


FÖR ATT FÅ KUNNA HA ETT YRKE SÅ MÅSTE MAN INNAN MAN NÅTT
NIVÅ 3 PÅ MAGISKAYRKEN OCH 2 PÅ VANLIGA HA LÄROMÄSTARE
SOM FYSISKT FINNS PÅ OMRÅDET

Magiyrken: magiker, präster och shamaner
Vanliga yrken: helare, alkemist och tortyrmästare


Som prästinna/präst är det din roll att förmedla din guds vilja på jorden. Genom år av böner och studier har du skapat en direkt förbindelse till det högre planet och genom denna har du möjligheten att be din gud om tjänster. Dessa tjänster ges dock inte utan ett pris. Där en magiker hittar kraften att forma omvärlden inom sig så hämtar prästen sin kraft från själva gudarna och förbinder sig att bli deras redskap i världen. Varje tro har sina egna präster och prästinnor som är präglade av den gudom de dyrkar. Genom ceremonier och böner så kommer du närmare din gud och genom dessa får du mer mana som kan användas för att påverka världen runt omkring dig.

OFF: Prästyrket får sin mana genom att vandra sin gudsväg. Prästen börjar med en viss mängd mana som är knuten till den nivå deltagaren uppnått, utöver detta har spelaren genom olika handlingar inlajv möjligheten att fylla på sin manapool. Exempel på detta är en daglig ceremoni som skall hållas vid en förutbestämt tidpunkt, där antalet deltagare påverkar mängden mana som prästen får tillgång till.

Det finns i Skymningssagornas värld en mängd trosinriktningar (de stora kommer att specificeras nedan) utöver dessa så finns det flera mindre trosinriktningar som deltagare tillsammans med arrangör kan skapa. Om du väljer att vara en präst inom de trosinriktningar som specificeras nedan så har du möjlighet att gå upp i nivå 2 ggr på 3 lajv annars 1 ggr per 2 lajv.

Almatron
Tvillingtron
Vävartron– Artio
Vävartron – Irem
Vävartron – Eirinn
Tvillingtron - Lit

Att avancera som Präst

För att avancera i nivå som präst krävs att du genomgår ett test där dina kunskaper och handlingar i religionens namn testas. För att ha möjligheten att avancera behöver du skicka in en rapport till arr@skymningssagor.com där du beskriver vad du gjort på lajvet för din guds välvilja. Om gudarna anser att dina handlingar är tillräckligt kommer du få möta en av din guds utsända och genomgå en granskning, granskningen kan vara att beskriva din tro eller hålla en ceremoni. Granskningen kommer öka i svårighetsgrad ju längre du vandrat i din guds ljus eller mörker.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

123


Kommande Lajv
Höstfrost

22/08 - 25/08

Priser:
14-99 år: 850
8-13 år: 425
0-7 år: 0kr

Vid anmälan 0-7 år
Skriv yrke "BARN"

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/6 -24 för gruppintrig


Boende i hus
Maila till
boende@skymningssagor.com

Incheck startar:
21/8 -24
kl 15:00
Obligatoriskt infomöte:
21/8 -24
kl 21:00
Lajv start:
22/8 -24
kl 05:00

Lajvet Slutar:
25/8 -24
kl 01:00

Utcheck
25/8 - 24
Öppnar 10:00
Stänger 13:00


Bankgiro
5450-8742Årets Lajv

Höstlajv 2024
22/08 - 25/08Lajv 2025

Vårlajv 2025
28/05 - 01/06

Höstlajv 2025
21/08 - 24/08Kontakta oss

Mail:
arr@skymningssagor.com

Facebook:
Klicka här

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2020 LARP Dreams AB