HELARE


FÖR ATT FÅ KUNNA HA ETT YRKE SÅ MÅSTE MAN INNAN MAN NÅTT
NIVÅ 3 PÅ MAGISKAYRKEN OCH 2 PÅ VANLIGA HA LÄROMÄSTARE
SOM FYSISKT FINNS PÅ OMRÅDET

Magiyrken: magiker, präster och shamaner
Vanliga yrken: helare, alkemist och tortyrmästare


Som helare/läkare kan din roll bota och motverka skador och framförallt, starta helningstiden. Vad helarna kallas i olika kulturer och mellan folkslag varierar även om deras funktion är densamma; Att läka och vårda. Även om det regeltekniska är detsamma för hela yrket, uppmuntrar vi till att de olika kulturerna och folkslagen har sina egna varianter. En mänsklig fältskär kanske står med såg och bandage i högsta hugg medan en alvisk helare viskar kraftfulla ord medan de bandagerar och ett svartblod i sin tur ger smärtan och blodet som ett offer till sin Gudom för att såret ska sluta sig.

Att avancera som Helare

För att avancera som helare samlas de som kan läkekonst och tre av dessa väljs ut som tribunal, oftast de som är närvarande med högst grad (och förslagsvis, de som inte kan avancera detta lajv). Därefter får de församlade doktorerna och helarna presentera vad de åstadkommit inför tribunalen som på en poängskala värderar ditt bidrag till det akademiska fältet. Du kan antingen berätta om dina dåd som helare, överräcka en studie kring ett ämne som din roll gjort eller kanske överlämna en kur från en lyckad intrig. Tribunalen bestämmer sedan vad de anser din prestation vara värd och skriver ned detta med en motivering. Rent inlajv skickas detta iväg till lämplig inrättning men OFF går dokumentet till ARR som sedan bestämmer huruvida din roll avancerar inom yrket.

Beroende på hur väl du presterar får du efter lajvet välja att till nästa lajv;

- Avancera en befintlig förmåga
- Välja en ny förmåga, på en nivå du behärskar
- Öka i grad

Att öka i Grad ger dig alltid möjlighet att välja en förmåga på den nya graden.

Att vara Tribunal

Att vara tribunal är både ett IN- och OFF-ansvar. På lajvet kommer det att finnas en bok där skeendet från tribunalen kommer att skrivas ned. De roller som presenteras inför tribunalen skall få sina namn nedtecknade, berätta om vad de åstadkommit och huruvida de önskar avancera en förmåga, lära sig något nytt eller öka i grad. Därefter får varje tribunal värdera prestationen på en skala från 1-3 (Vilket betyder att en person kan få 3-9poäng) och en motivation om vad de tycker att rollen förtjänar. Denna bok lämnas sedan in till ARR efter lajvet som utifrån tribunalens rekommendation ger de berörda spelarna möjlighet att avancera eller inte.
Som tribunal kan du inte själv avancera detta lajv.


1a Graden - Lärling

En helare av första graden har precis börjat lära sig vad det innebär att ta hand om de sjuka och sårade. De klarar av de flesta sorters skador och kan identifiera en mängd olika sjukdomar.

Ta hand om skador - 6h läketid

Det första en fältskär lär sig, att förbinda sår. När en roll har reducerats till 0kp behöver de att en helare lindar ett lajv-bandage kring dem för att påbörja helningstiden. En helare av 1a Graden kan alltid ombinda sår förutsatt att denna har rätt utrustning, bandage. Ni är naturligtvis välkomna att spela ut scenen mer och varje helare är annorlunda. En mänsklig läkarstudent kommer kanske stå med spjälor och bandage medan en alvisk helare mumlar helarbesvärjelser över såret medan det bandageras. Även om det regeltekniska är detsamma kan praktiken skilja sig åt!

Identifiera Sjukdom

En helare kan med denna förmåga identifiera och förstå en sjukdom. De vet hur den sprids, hur smittsam den är och vad för symtom som finns. Detta betyder rent praktiskt att en sjuk person kommer få en lapp med sina symptom. Det är sedan upp till den läkekunnige att tyda dessa, ta reda på vilken bot som fungerar och administrerar denna. Helaren måste ha egenksapen "bota sjukdom" för att kunna genomföra boten.


2a Graden - Fältskär

Här får de flesta helare sin första utmärkelse även om de oftast arbetar under någon annan och fortfarande behöver sin läromästares stöd. Fältskärerna lär sig att hantera skador mer effektivt, att skapa kurer för enklare sjukdomar och börjar även lära sig att identifiera gifter.

Ta hand om skador - 4h läketid/2ggr/dag (+2ggr/dag)

Fältskären får tillgång till bättre resurser eller lär sig bättre sätt att hantera dem. Två gånger per dag kan de ge en patient en förkortat läketid på fyra timmar istället för sex.


Avancering: En helare kan välja denna förmåga igen och ökar då användningen per dag med 2 varje gång.

Göra enklare bot - 1dosering/ingredienser (+1dosering)


Fältskären har lärt sig grunden i att röra ihop recept och kan förlänas med en egen receptbok vid det här laget. Om helaren har identifierat en sjukdom så kan denna göra en kur med rätt ingredienser. Detta betyder att helaren går till ARR och får en intrig om ingredienser till en kur för en viss sjukdom. När receptet väl är färdigställt kan helaren göra receptet för sagda sjukdom hur många gånger som helst, förutsatt att denna har rätt material att göra det med. En omgång ingredienser räcker för en dos om inte helaren avancerar förmågan. Denna förmåga gäller Enkla sjukdomar. Har din roll inte denna förmåga kan de inte göra en kur även om de har ett recept (Din roll förstår helt enkelt inte hur medicinen skall ges, röras ihop och processen för att skapa det).


Avancering: En helare kan välja denna förmåga igen och kan på så vis få ut mer av en omgång ingredienser. För samma mängd ingredienser kan helaren få ut 1 extra dos.

Identifiera Gift
En fältskär kan nu förstå hur de flesta gifter fungerar och hur allvarliga de är. Denna förståelse ligger sedan i grunden att kunna göra något åt dem även om det fortfarande inte ligger inom helarens förmåga. Detta betyder att en helare får titta på en annan deltagares giftkort och förstå och spela på informationen som står där.

Antal deltagare
-På kommande Lajv-

123


Kommande Lajv
Höstfrost

22/08 - 25/08

Priser:
14-99 år: 850
8-13 år: 425
0-7 år: 0kr

Vid anmälan 0-7 år
Skriv yrke "BARN"

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/6 -24 för gruppintrig


Boende i hus
Maila till
boende@skymningssagor.com

Incheck startar:
21/8 -24
kl 15:00
Obligatoriskt infomöte:
21/8 -24
kl 21:00
Lajv start:
22/8 -24
kl 05:00

Lajvet Slutar:
25/8 -24
kl 01:00

Utcheck
25/8 - 24
Öppnar 10:00
Stänger 13:00


Bankgiro
5450-8742Årets Lajv

Höstlajv 2024
22/08 - 25/08Lajv 2025

Vårlajv 2025
28/05 - 01/06

Höstlajv 2025
21/08 - 24/08Kontakta oss

Mail:
arr@skymningssagor.com

Facebook:
Klicka här

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2020 LARP Dreams AB