ARTEFAKTER

Eyrs HalsbandOFF Eyrs halsband kan fullt läka en skadad individ 5 ggr per dag. För att använda förmågan krävs att halsbandet rör vid den skadade samt att man säger “Magi läkning din KP återställs”

Det sägs att när världen var ung så vandrade Eyr genom den och hon var redan då till åren. Var än Eyr satte ner sin fot så spirade det en blomma, det som var dött fick åter liv och den som var sjuk blev frisk. Det sägs att tidens tand inte rörde henne utan de som träffat henne som liten parvel kunde åter se henne på sin dödsbädd.

Eyr spenderade århundraden med att lindra lidanden och sprida sitt budskap om kärlek och lindring. Tills en dag hon kom till en by där två mäktiga härar möts, de skadade och döda låg i driver och Eyr ögon tårades vid synen av den förödelse som alverna kan åstadkomma på sig själv. Över skriken hördes ett barns tårar och Eyr faller ner på knä, alla de år hon vandrat faller över henne och den sorg hon känner är starkare än något som gudar kan skapa.

En ung flicka kommer fram till den gamla kvinnan och möter hennes blick. Kvinnan ger henne ett halsband och säger i detta halsband finns makten att läka världen använd den väl. Med detta lämnar Eyr vår värld men hennes halsband finns kvar att lindra den smärta vi åstadkommer på oss själva.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

32


Kommande Lajv
Stormlängtan

26/08 - 30/08

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
26/7 för gruppintrig


Incheck startar:
25/8
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
25/8
kl 21:00
Lajv start:
26/8
kl 05:00

Lajvet Slutar:
30/8
kl 05:00


Bankgiro
5450-8742Lajv 2021

Vårlajv 2021
12/05 - 16/05

Höstlajv 2021
26/08 - 29/08

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB