RIKEN
Velaris


Styre: Monarki, feodalsamhälle

Klimat: Ljumma vintrar och varma somrar, (jämför ungefär syd-europa).

Geografi: Stort land med varierande natur, stora skogar och slättland samt floddalar och spridda större sjöar.

Tillgångar: Jordbruk, djurhållning, fiske i områden kring sjöarna, skogsbruk samt mindre industrier.

Befolkning: cirka 7 miljoner invånare

Religion: Den Almatron är den rådande tron i Velaris och kungafamiljen bedriver jakt på andra religiösa grupper. Majoriteten av befolkningen är troende likt Frankrike på 1100talet.

Mode: 1100-1300 tal, europeisk klassisk fantasy

Velaris är ett stort land som officiellt styrs av familjen Blodgrip, ätten som har styrt landet under de senaste 350 åren. Landet är dock uppdelat i en mängd grevskap, hertigdömen och andra relativt självständiga områden. Dessa olika hertigdömen och grevskap bedriver regelrätta krig mot varandra för att utöka sina områden. Velaris ligger ofta i konflikt med Köldländerna och när dessa konflikter blossar upp till krig enas vanligtvis rikets furstar mot den gemensamma yttre fienden. För närvarande sitter den gamla änkedrottningen Katarina Blodgrip vid tronen och då hon inte har någon klar arvinge så väntar landet med spänning på den efterkommande successionsordningen. Inspiration till Velaris är klassiskt feodalsamhälle från korsfarartiden.

Adelshus

Om du vill spela en ädling måste ätt och titel godkännas av arrangör.
Man måste även ha ett unikt sigill som även de godkänns av arr

Titlar och rang

Kung/Drottning/Monark
Den enväldige härskaren över Velaris
Kunglig prins/prinsessa/barn
Barn till en regerande kunglighet
Prins/prinsessa/barn av blodet
Medlemmar av kungafamiljen på sidolinjer, med arvsrätt till kungakronan

Högadel

Hertig/hertiginna
De mäktigaste kronvasallerna
Markgreve/markgrevinna/Markvicomte
Grevar/grevinnor med förläning vid kungadömets gränsmarker, med stort ansvar för rikets försvar
Greve/grevinna/Vicomte
Kan vara kronvasaller eller lyda under en hertig
Baron/baronessa
Kan vara kronvasaller eller lyda under en hertig, markgreve eller greve

Lågadel

Friherre/Friherrinna
Avståndet i förmögenhet och makt mellan en friherre och en baron är enormt. Friherrar har generellt inga vasaller annat än riddare som bor i dennes hus.
Riddare
Ädlingar som inte har någon egen mark men som fortfarande innehar adligt blod. Utför rusttjänst.
Herreman/dam
Ädlingar och vasaller som inte själva utför rusttjänst eller har egen mark.

Viktiga städer:

Varisia: Huvudstad och sätet för den kungliga familjen. Antal invånare 200 000.

Nilmes: Högsäte för ätten Hammarnäve som leds av Hertiginna Siri och en mycket viktig handelsplats. Antal invånare 75 000.

Pergign: Säte för ätten Silverstråle som leds av Baron Rickard, staden är känd för årliga festival och tornerspel. Antal invånare 67 000.

Ryon: En timmerstad med många duktiga jägare.

Myg: En militär befästning med tillhörande stad ute i ett kärr i närheten av Köldländerna. Att sändas hit brukar oftas ses som ett straff men befästningen innehar en nyckelfunktion i försvaret mot Köldländerna och dess barbarer. Förfogas över av ätten Hammarnäve.

Akademin: Akademin för Vetenskap & Ockult Forskning. Har ett av de bästa observatoriumen i världen och utbildar såväl vetenskapare som magiker av alla skolor.


Antal deltagare
-På kommande Lajv-

32


Kommande Lajv
Gryningsriket

25/05 - 29/05

Pris: 750kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
24/4 -22 för gruppintrig


Incheck startar:
24/5 -22
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
24/5 -22
kl 21:00
Lajv start:
25/5 -22
kl 05:00

Lajvet Slutar:
29/5 -22
kl 05:00


Bankgiro
5450-8742Lajv 2022

Vårlajv 2022
25/05 - 29/05

Höstlajv 2022
18/08 - 21/08Kontakta oss

Mail:
arr@skymningssagor.com

Facebook:
Klicka här

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2020 LARP Dreams AB