ÖVERGRIPANDE


FÖR ATT FÅ KUNNA HA ETT YRKE SÅ MÅSTE MAN INNAN MAN NÅTT
NIVÅ 3 PÅ MAGISKAYRKEN OCH 2 PÅ VANLIGA HA LÄROMÄSTARE
SOM FYSISKT FINNS PÅ OMRÅDET

Magiyrken: magiker, präster och shamaner
Vanliga yrken: helare, alkemist och tortyrmästare


På lajvet Skymningssagor finns det några yrken som din roll kan avancera inom. Dessa yrken är uppdelade i nivåer där din roll lär sig nya förmågor per nivå. Att gå upp en nivå kräver att du ‘Prövas’ och detta kan ske som standard vart annat lajv du deltar i. För att spela ett av dessa specialyrken kräver det att du anmäler dig som “Lärling” (ex. magikerlärling, prästlärling, etc) och att du har någon som inlajv är din läromästare. Det går även bra att anmäla sig utan att ha en läromästare och hitta en person under lajvets gång. Läromästaren måste vara av samma yrke som du själv men ni behöver inte ha samma specialisering.

En läromästare måste vara av minst 3e graden inom sitt yrke för att ta lärjungar och får max ha lika många “pågående” lärjungar som dess nivå halverad, avrundad nedåt. Ex. en magiker på nivå 5 kan ha 2 lärjungar (5/2 = 2,5 ≈ 2).

Hur länge är jag lärjunge?

Du är lärjunge alla lajv tills du har funnit en läromästare som finns fysiskt på plats och då avancerat till nivå 3 på magiskayrken och 2 på vanliga. Här nedan följer ett praktiskt exempel på hur det kan se ut:

1a lajvet:
Anmäler mig som Magikerlärjunge. Har ordnat innan lajvet med någon som kan spela min läromästare.

2a lajvet:
Får möjlighet att prövas första gången. Avancerar till nivå 1.

3e lajvet:
Åker på lajvet som magikerlärling, nivå 1.

4e lajvet:
Får möjlighet att prövas för andra gången. Avancerar till nivå 2.

5e lajvet:
Åker som magiker, nivå 2.

6e lajvet:
Åker som magiker nivå 2 och får prövas för tredje gången. Klarar prövningen och når nivå 3 och kan ta egna lärjungar.

Undantag är vårlajvet 2019 där alla anmälda yrkesroller ej kommer att behöva läromästare och några kommer genom lottning att starta på nivå 1-2.

Prövningar

Varje lajv anordnas det Prövningar för de olika yrkena. Här kommer din roll presenteras med ett test, ett uppdrag eller något annat som denna måste klara för att avancera en grad. På de tidiga nivåerna är det enkla saker (Tex en prästinna på nivå 1 kan ombes berätta om sin tros skapelsemyt för att nå nivå 2) men kraven kommer i takt att öka. Att klara en prövning är inte alltid självklart. Detta gör vi för att ställa krav på er deltagare och för att se till att spelet hålls stämningsfullt. En magiker av 7e graden vill vi ska kunna improvisera en ritual och driva spelet till en högre nivå.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

32


Kommande Lajv
Stormlängtan

26/08 - 30/08

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
26/7 för gruppintrig


Incheck startar:
25/8
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
25/8
kl 21:00
Lajv start:
26/8
kl 05:00

Lajvet Slutar:
30/8
kl 05:00


Bankgiro
5450-8742Lajv 2021

Vårlajv 2021
12/05 - 16/05

Höstlajv 2021
26/08 - 29/08

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB