MÄNNISKOR

Lyssna om rasen här

Beskrivning:

Människor är den mest varierande och i antal största av de folkslag som vandrar på denna jord. Vissa grupper lever som primativa stammar i Wyrmmården medan andra har skapat stora riken, för närmare beskrivning av de stora kulturerna se världen och riken.

Uppträdande:

Finns inget klart uppträdande som kännetecknar rasen utan det beror till stor del på vilket rike och kultur samt samhällsskick som individen kommer från.

Utseende samt klädsel:

Människors kläder och utseende är inte knuten till rasen utan mer till den kultur de kommer från.

Förmågor:

Inga speciella

Nackdelar:

Inga speciella

Krav på utrustning:

Inga

KP: 2


Antal deltagare
-På kommande Lajv-

86


Kommande Lajv
Vintersaga

29/04 - 03/05

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
29/3 för gruppintrig


Incheck startar:
28/4
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
28/4
kl 21:00
Lajv start:
29/4
kl 05:00

Lajvet Slutar:
3/5
kl 05:00Lajv 2020

Vårlajv 2020
29/04 - 03/05

Höstlajv 2020
27/08 - 30/08Lajv 2021

Vårlajv 2021
28/04 - 02/05

Höstlajv 2021
26/08 - 29/08

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB