ALVER
Drow

Lyssna om rasen här

Beskrivning:

Drowerna, underjordens alver. De bygger sina hem i djupa grottor där de lever, andas och intrigerar. Drowerna är i grunden själviska och inte ens en drow litar på en annan drow. Till skillnad från andra alver som inte lägger vikt vid kön så är drow samhället ett matriarkat vilket innebär att en kvinna alltid är värd mer än en man av samma sociala ställning. Drowerna är Loths dyrkare och hela deras samhälle är uppbyggt kring denna guddom. Undantaget är de måndyrkande drowerna som lämnat underjorden och valt att vandra under sin gudinnas strålar på ytan.

Ålder

Rasen kan bli upp till ca 800 år gammal, spelbar max ålder är 300år

Uppträdande:

Drower är föraktfulla, paranoida och manipulativa. Deras världssyn är byggd på social status och makt och det är även hur de värderar alla andra, oavsett ras. I drowernas städer finns inga lagar och regler, det enda som skyddar en individ är risken för vedergällning eller hur väl du kan driva din sak inför prästinnorna. Svaghet skall utnyttjas och ett tecken på styrka är att använda andra.

Utseende samt klädsel:

Drower har svart hud och vitt hår, det finns undantagsfall där en drow har en annan färg på håret, detta är dock ovanligt och en följd av att de har en förfader av en annan alvras. Drower tycker om vackra kläder oftast svarta men färger visar på rikedom och makt då det är väldigt ovanligt i underjorden.

Förmågor:

Drowmagiker som vandrar de Mörka magivägarna, vandrar med fördel (2ggr/3 lajv) I drow samhället är det främst män som blir magiker och de lyder fortfarande under de kvinnliga prästinnorna.

Drowprästinnor som är knutna till Loth vandrar med fördel (2 ggr/3 lajv)

Drowalkemister som fokuserar på gift och skada vandrar med fördel (2ggr/3lajv)

Drower är som alla alver immuna mot sjukdomar och infektioner men inte mot gift.

Nackdelar:

Drower kan inte lära sig de ljusa magiskolorna.
Drowprästinnor är bundna till Loth om de inte visar tillräcklig vördnad kan de över en natt förlora sina gudagåvor.
Under dygnets ljusa timmar kostar all drowmagi 1 extra mana.

Krav på utrustning:

Alvöron, vitt hår och svart hud

KP:2Antal deltagare
-På kommande Lajv-

32


Kommande Lajv
Stormlängtan

26/08 - 30/08

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
26/7 för gruppintrig


Incheck startar:
25/8
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
25/8
kl 21:00
Lajv start:
26/8
kl 05:00

Lajvet Slutar:
30/8
kl 05:00


Bankgiro
5450-8742Lajv 2021

Vårlajv 2021
12/05 - 16/05

Höstlajv 2021
26/08 - 29/08

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB