RELIGONER
Den Alma Tron

“Hjältar föds inte. De härdas.”

I stora delar av världen praktiseras den Alma Tron. Det är en monoteistisk religion med ett hierarkiskt system samt många helgon och subsekter. Tron är fokuserad kring Alma som efter sin död, genom sitt förlåtande av Förrädaren Askr nådde insikt och ett högre gudomligt medvetande. Under Alma finns de första Helgonen och även Förrädar-Helgonet Askr.

Symbol

Den Alma Tron har som symbol en triangel som symboliserar pilspetsen som dödade Alma men som också gav insikt och enade de olika krigande folken och som gav möjlighet för en ny framtid. Alla sekter har en variation av denna. Andra populära symboler är Almträdet som symboliserar Alma eller Tvillingträden, en alm och ask som representerar både Alma och Askr.

Syfte & Tes

Den Alma Tron syftar till att beskydda världen och att nå insikt. Den strävar efter att låta varje följare vara den bästa personen de kan vara på det de ska vara. Kunskap är högt värderat i alla dess former och svartsjukt vaktat från de som inte tillhör. Den Alma Tron strävar efter att konvertera många för att rädda deras själar i detta liv och de kommande, då insikt är det enda sättet att i sanning bli fri från de ok som tynger ned oss.
I de bästa av världar är den Alma Tron förlåtande vid misstag och accepterande av alla oavsett sitt slag, lärare och vardare av kunskap. Dess baksida är dock en hierarkisk organisation med rötter i det militära, där status och politik är det verkliga spelet och där oskyldiga hamnar i kläm för “upplysning”.

Sekter & Helgon

Några av de mest kända helgonen och deras tillhörande sekter är:

Krigsdam Matilda (strategi, logik, hantverk)

Matilda var en av de första krigardrottningarna som svor Eden. Hon var en briljant strateg och står för det logiska kriget och krigsmaskiner. Hennes sekt är en del av trons armé och består av ingenjörer, tungt infanteri och de som bygger och underhåller krigsmaskiner såsom katapulter.

Aevon, den driftige (Rikedom, pengar, framgång)

Aevon var inte en krigsherre per se, utan en gammal kolmilare. Från botten av världen reste han sig till att bli en av de rikaste och via sin rikedom, köpte han sig krigsmakt. Det finns många historier om Aevon, allt från att han dräpte en drake och lade beslag på dess skatt till att han sålika hittade en guldåder under jorden. Alla historier börjar dock på samma vis med en utmärglad man som genom sin egna förmåga höjde sig över sin situation och kom att bli en kraft att räkna med.

Askr, Förrädaren (Avundsjuka, svikare, förrädare)

Askr är det absolut första Helgonet och är något av en dubbelsidig figur. Å ena sidan förlät Alma honom, å andra sidan är Asks förrädaren som såg till att Alma förlorade sitt liv. Askr är skyddshelgonet för alla som fallit avsides, alla som är smutsiga i vanliga människors ögon. Samtidigt är även Askr en inspiration för trots sitt hemska brott, lyckades denne ändå få förlåtelse, vilket påvisar att förlåtelse är möjligt för alla brott.

Ros&Törne-sekten

En sekt som grenar ut sig från den Alma Tron. Deras symbol är omlott törne eller rosor i triangeln och denna orderns första heliga plikt är att fördriva odöda och korruption. De är inkvisitionen och de kan stå både för räddning eller för undergång, beroende på hur de ser dig.

Skapelsemyt

För länge sedan - men inte så länge sedan att släktnamnen idag ännu inte kan se sitt släktträd sträcka sig till den tiden - så var världen i kaos och kungadömen i krig med varandra. Oordning, bränder och laglösa härjade fritt. Fält kunde inte bli sådda, för sådden trampades sönder av marscherande soldatstövlar. Hus kunde inte byggas, för de brändes ned av otaliga räder. Samhällen, byar och städer splittrades av våld och mord.
Allt detta skedde i namnet av förnäma herrar och damer, kungar och drottningar som alla krävde makt och rikedom. I skeendet av striderna, förblindade av girighet kunde de inte se att deras stridigheter sakta utarmade landet och lämnade dem fattigare och hungrigare, mer desperata att ta vad andra hade.

Mitt ibland denna förtvivlade värld fanns det två barndomsvänner, Askr och Alma. I skuggan av krig och hunger hade de funnit varandra och istället för att ta från varandra liksom resten av världen så visade de varandra vänlighet. Tillsammans drömde de om en bättre framtid. Varje dag så tränade de. Pil och båge, spjut och sköld, plantera och skörda. Andra kom till dem och de bjöd av det de hade. Folk kom att älska dem.
Men inte lika mycket. Det var alltid en av dem som folket älskade lite mer än den andre. Askr fann sig själv stå i Almas skugga. Avundsjuka lade sig som en röta i Askrs hjärta. Askr skämdes och förtäljde ingenting till de omkring dem men varje dag stack det till, som ett knivhugg, av att se Alma stråla så klart.

Dock hade de andra kungarna och drottningarna sett hur Alma och Askrs rike blomstrade och de åtrådde vad de såg. Många stridigheter skedde men Alma och Askr försvarade sitt land i många år. Samtidigt växte deras följare och deras gränser, liksom Askrs avundsjuka, i takt med varje vunnet fältslag.

Till slut kom den dagen då vartenda känt rike stod utanför Alma och Askrs portar. Detta skulle vara den sista striden, deras största triumf eller nederlag. Länge stod de varandra bi. Genom dagar och nätter slogs de och Alma verkade aldrig bli trött, aldrig sårad medan Askr kände sig själv bli slö och svärdet bli nött. Vid skymningen var Askrs hjärta så förtärt av avund att sveket var oundvikligt. Medan Alma höll fienden stången och Askr gått för att vila tog Askr sikte med sin båge på Almas oförsvarade rygg.

Almas hjärta genomborrades av pilspetsen och hela världen stannade upp. Deras vänskap var vida känd, deras enighet, obestridbar. Ingen kunde tro på vad som skett. Askr sänkte sin båge, ansiktet en mask av återhållen skam. Från andra sidan slagfältet höjde Alma sin hand och visade att Askr skulle komma. Långsamt gick Förrädaren fram och föll på knä. Alma bröt pilspetsen och lade den i sin väns hand. Deras blod blandades medan solen färgade världen i guld och rött. Askr grät över deras förlorade vänskap och sveket. Världen höll andan när Alma såg sin vän i ögonen.

Och förlät denne.

Det var med samma pilspets som Askr svor de samlade kungarna och drottningarna till ett råd omkring sig och de skulle komma att bli de första Helgonen. Askr talade om Almas dröm om en värld enad i tro, oavsett om den var splittrad av landsgränser. De som var samlade svor att stå den drömmen bi och att skydda världen från förstörelse och harm. När Eden svurits och Askr inte längre behövdes, försvann Förrädaren iväg med sin vän till den plats där det första Templet skulle upprättas. Där sägs Askr ha lagt sig ned bredvid sin vän varpå dennes egna hjärta skall ha stannat, deras händer förenade kring pilspetsen som tog deras liv och enade världen i Tron.


Antal deltagare
-På kommande Lajv-

32


Kommande Lajv
Stormlängtan

26/08 - 30/08

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
26/7 för gruppintrig


Incheck startar:
25/8
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
25/8
kl 21:00
Lajv start:
26/8
kl 05:00

Lajvet Slutar:
30/8
kl 05:00


Bankgiro
5450-8742Lajv 2021

Vårlajv 2021
12/05 - 16/05

Höstlajv 2021
26/08 - 29/08

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB