MÄNNISKOR

Beskrivning:

Människor är den mest varierande och i antal största av de folkslag som vandrar på denna jord. Vissa grupper lever som primativa stammar i Wyrmmården medan andra har skapat stora riken, för närmare beskrivning av de stora kulturerna se världen och riken.

Uppträdande:

Finns inget klart uppträdande som kännetecknar rasen utan det beror till stor del på vilket rike och kultur samt samhällsskick som individen kommer från.

Utseende samt klädsel:

Människors kläder och utseende är inte knuten till rasen utan mer till den kultur de kommer från.

Förmågor:

Inga speciella

Nackdelar:

Inga speciella

Krav på utrustning:

Inga

KP: 2


Antal deltagare
-På kommande Lajv-

151


Kommande Lajv
Höstglöd

05/09 - 08/09

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
31/7 för gruppintrig


Incheck startar:
4/9
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
4/9
kl 21:00
Lajv start:
5/9
kl 05:00

Lajvet Slutar:
8/9
kl 05:00Lajv 2019

Vårlajv 2019
01/05 - 05/05


Höstlajv 2019
05/09 - 08/09Lajv 2020

Vårlajv 2020
29/04 - 03/05

Höstlajv 2020
03/09 - 06/09

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB